Χρήσιμες Πληροφορίες


Διάρκεια: Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Ιουλίου το πρωί και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 9 Ιουλίου το απόγευμα.

Γλώσσα: Η επίσημη Γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική