Χρήσιμες Πληροφορίες


Διάρκεια: Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 05 Ιουλίου το πρωί και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 06 Ιουλίου το απόγευμα.

Γλώσσα: Η επίσημη Γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική