Πρόσκληση Υποβολής


Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική (διάρκειας 20’) ή αναρτημένη ανακοίνωση, θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που ακολουθεί μέχρι τις 31/12/2023. Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Παράταση υποβολής περιλήψεων μέχρι την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου.

Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση της, στις 02/04/2024 με απαντητική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα.

Σημαντικά!

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η εργασία στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς για κάθε περίληψη με την παραλαβή της επιστολής αποδοχής. Δεν ισχύει το Φοιτητικό Τέλος εγγραφής στην περίπτωση υποβολής Περιλήψεων.
 2. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνουν αποδεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
 3. Εισηγούμαστε για διευκόλυνση της υποβολής να ετοιμαστεί η περίληψη σε Word και να μεταφερθεί αργότερα στην πλατφόρμα

Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων:

 • Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
 • Ο σκοπός της έρευνας
 • Η μεθοδολογία
 • Τα αποτελέσματα
 • Τα συμπεράσματα και η σύνδεση τους με την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας/ υγείας

Κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανώνυμα από ειδικούς κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η σχέση της εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
 • Η συμβολή της εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας
 • Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της εργασίας
 • Η δυνατότητα αξιοποίησης των πορισμάτων της εργασίας στην κλινική πράξη