Σημαντικές Ημερομηνίες


Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8 & 9 Ιουλίου 2022

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2022

Αποδοχή/Απόρριψη Εργασιών: 25 Μαΐου 2022

Λήξη Μειωμένου Τέλους Εγγραφής: 3 Ιουνίου 2022