Ομιλητές


Stephen von Tetzchner, Kαθηγητής Aναπτυξιακής Ψυχολογίας και Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Όσλο

Ο Stephen von Tetzchner είναι ομότιμος καθηγητής αναπτυξιακής ψυχολογίας και σχολικής ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Όσλο, στη Νορβηγία. Η έρευνα του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη ανάπτυξη και ειδικότερα την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ατόμων με διανοητική αναπηρία, κινητική αναπηρία, κώφωση, τύφλωση, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Tourette και διαταραχή στο φάσμα αυτισμού. Έχει εργαστεί ιδιαίτερα με παιδιά που αποτυγχάνουν να αποκτήσουν προφορική γλώσσα με τον τυπικό τρόπο και χρειάζονται Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία. Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της γλώσσας από μια αναπτυξιακή προοπτική, με έμφαση στις διαδικασίες που διέπουν την ανάπτυξη. Έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια και συνέδρια σε όλο τον κόσμο και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και εγχειριδίων σε πολλές γλώσσες σχετικά με την τυπική και άτυπη αναπτυξιακή ψυχολογία, γλωσσική ανάπτυξη, Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, αποκατάσταση προκλητικής συμπεριφοράς, σχολική ψυχολογία και διαταραχή φάσματος αυτισμού. Ο von Tetzchner έχει συνεργαστεί στενά με διάφορες ομάδες αναπηρίας στους διάφορους οργανισμούς της Νορβηγίας.

Home page: https://www.sv.uio.no/psi/english/people/aca/stephent/index.html


Katerina Hilari, Professor of Acquired Communication Disorders and Research Centre Lead (Joint) for the Centre of Language and Communication Sciences at City, University of London

Η Δρ. Κατερίνα Χείλαρη είναι Καθηγήτρια Επίκτητων Διαταραχών Επικοινωνίας και Επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Επιστημών Γλώσσας και Επικοινωνίας στο City, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι Ψυχολόγος και Λογοθεραπεύτρια. Η έρευνά της είναι εμπνευσμένη από τις προτεραιότητες των ατόμων με αφασία. Ηγείται προγράμματος έρευνας για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σύνθετων παρεμβάσεων για την αφασία. Η έρευνά της επικεντρώνεται επίσης στον ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο της αφασίας και άλλων επίκτητων διαταραχών, καθώς και στην ανάπτυξη και χρήση μετρήσεων έκβασης αυτό-αναφοράς. Η Κατερίνα έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων 87 επιστημονικών άρθρων και 185 παρουσιάσεων σε συνέδρια (25 ως προσκεκλημένη και κεντρική ομιλήτρια). Έχει λάβει βραβεία για αριστεία στην έρευνα (2011), εξαιρετική εποπτεία σε διδακτορικούς φοιτητές (2015) και για καλύτερο άρθρο επιστημονικού περιοδικού (Journal of Speech, Language and Hearing Research, – Language, 2016). Είναι αποδέκτης πολλαπλών χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), το Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία (NIHR), την Ένωση Εγκεφαλικών Επεισοδίων (the Stroke Association) και το Tavistock Trust for Aphasia. Η Δρ Κατερίνα Χείλαρη είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως ειδικός στην αφασία, ηγείται του Trials for Aphasia Panel του Collaboration of Aphasia Trialists και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Aphasia Re-Connect.

Home page: https://www.city.ac.uk/about/people/academics/katerina-hilari


Γεωργία Α. Μαλανδράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Ομιλίας, Λόγου, και Ακοής, Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Ομιλίας, Λόγου, και Ακοής και στο Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Purdue στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Η Δρ. Μαλανδράκη είναι διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου και της Ερευνητικής Κλινικής Δυσφαγίας του Purdue. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζουν α) στη μελέτη της νευροφυσιολογίας της κατάποσης, β) στη μελέτη αναπτυξιακής και θεραπευτικής νευροπλαστικότητας της κατάποσης και γ) στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την αποκατάσταση της δυσφαγίας. Η έρευνά της έχει επιχορηγηθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIDCD, NIBIB, NINDS), από την Αμερικάνικη Ακαδημία Εγκεφαλικής Πάρεσης και Αναπτυξιακής Ιατρικής, από ιδιωτικούς οργανισμούς και από τον Οργανισμό Έρευνας του Purdue. Έχει βραβευτεί πολλάκις για την ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική της προσφορά. Ενδεικτικά, το 2019 της απονεμήθηκε το Βραβείο/Κονδύλιο Πρωτοπόρου Ερευνητή (R21 Trailblazer Award) από το NIBIB του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ, ενώ το 2021 εκλέχθηκε ως Fellow του Αμερικάνικου Συλλόγου Επιστημών Ομιλίας, Λόγου, Ακοής (ASHA). Τέλος, μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει διατελέσει μέλος Συντακτικής Επιτροπής και Συντάκτης επιστημονικών περιοδικών της ASHA, μέλος σε εθνικές επιτροπές της Αμερικάνικης Ακαδημίας Επιστημών, Ιατρικής και Τεχνολογίας και είναι η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Δυσφαγίας (Dysphagia Research Society) για το 2022-2023.

Home page: https://www.purdue.edu/hhs/slhs/directory/faculty/malandraki_georgia.html


Ιάνθη Μ. Τσιμπλή, Καθηγήτρια Αγγλικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο  

Η Ιάνθη Μ. Τσιμπλή, Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, είναι Καθηγήτρια Αγγλικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και μέλος του Fitzwilliam College στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Η έρευνά της εστιάζει στην πολυγλωσσία, στη γλωσσική αναπτυξη και στις διαταραχές λόγου και ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες. Η πρόσφατη έρευνά της εστιάζει α) στη γλωσσική ποικιλότητα και στην επίδρασή της στο γραμματισμό, τις γνωστικές ικανότητες και τη γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ινδία και στις δυτικές κοινωνίες και β) στο πώς η γλωσσική εμπειρία επιδράς στις γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) ή με αυτισμό.

Home page: https://www.mmll.cam.ac.uk/imt20