Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων (ΣΥΕΛ)

Τηλέφωνο: +357 22660611

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: conference@speechtherapy.org.cy

Ιστοσελίδα: speechtherapy.org.cy


Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας Συνεδρίου:

Τηλέφωνο: +357 22713780

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: synedrio@topkinisis.com